>_ NicAPI Dokumentation:

GET: PXE-Operationen abrufen

/datacenter/pxeoperations

$res = NicAPI::get("/datacenter/pxeoperations", [
]);

Rechte: PXE_OPERATIONS_LIST

POST: PXE-Operation erstellen

/datacenter/pxeoperations/create

$res = NicAPI::post("/datacenter/pxeoperations/create", [
  "user" => "value",
  "address" => "value",
  "mac_address" => "value",
  "action" => "value",
  "password" => "value",
  "is_raid" => "value",
  "network_name" => "value",
]);

Parameters:

Name Benötigt Typ Beschreibung
user string
address string
mac_address string
action string
password string
is_raid string
network_name alpha_num
Rechte: PXE_OPERATIONS_CRUD

GET: Einzelne PXE-Operation abrufen

/datacenter/pxeoperations/{pxe_operation_id}

$res = NicAPI::get("/datacenter/pxeoperations/{pxe_operation_id}", [
]);

Parameters:

Name Benötigt Typ Beschreibung
pxe_operation_id routeparameter
Rechte: PXE_OPERATIONS_LIST

POST: PXE-Operation abbrechen

/datacenter/pxeoperations/{pxe_operation_id}/cancel

$res = NicAPI::post("/datacenter/pxeoperations/{pxe_operation_id}/cancel", [
]);

Parameters:

Name Benötigt Typ Beschreibung
pxe_operation_id routeparameter
Rechte: PXE_OPERATIONS_CRUD